top of page

AILEAN DUBH A LOCHAIDH - KELVINGROVE ART GALLERY & MUSEUM

BHA MO LEANNAN ANN - GLASGOW ROYAL CONCERT HALL

DH'FHALBH A RODAN - TRAD AWARDS, CAIRD HALL 

DOMHNALL NAN DOMHNALL - CEOL AIG BAILE

MHAILISIDH AN RIDH - CELTIC CONNECTIONS

CUMHA MAC AN TOISICH - MACINTOSH CHURCH

COISICH A RUIN - CELTIC CONNECTIONS

MILE MARABHAISG - LAHORE CEOL MOR

JOIN MAILING LIST

For all enquiries please contact: mischamacpherson.contact@gmail.com

bottom of page